Descripció

Enquesta de satisfacció

REGESTRIL, RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS LOCALES, S.L. amb l’objectiu de millorar els nostres serveis i per conèixer la seva opinió, estem realitzant un estudi mitjançant enquestes de satisfacció dels nostres serveis prestats. Li preguem, ens doni la seva opinió sobre les següents qüestions. Gracies per endavant, la seva col·laboració és important.

Motius

Quin és el motiu de la seva visita a la nostra oficina virtual?

  
  
  
  
  
   

Millores

Quins aspectes milloraria de la nostra pàgina web?

  
  
  
  


Opinió

Podria donar-nos la seva opinió puntuant les següents qüestions?
Sent 1 la pitjor puntuació i 10 la millor puntuació
 • Ha estat ràpida l'accessibilitat a l'oficina virtual?

                                                             

 • Està satisfet amb la informació proporcionada a la seva oficina virtual?

                                                             

 • Ha visitat alguna vegada les nostres oficines? marqui segons la seva resposta

    
    
    
    

Suggeriments

Té algun suggeriment que fer-nos?
explíquenosla i ajudi'ns a millorar.

 
La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del qual és responsable RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS LOCALES S.L. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per a tractar les seves dades per a atendre la seva sol•licitud, sempre d’acord al Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei orgànica 15/1999 (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol•liciti la seva cancel•lació.