Descripció

CONEIX-NOS

Les nostres oficines
Les nostres oficines

L'empresa

Recaudación y Gestión de Tributos Locales, S.L., comunament anomenada REGESTRIL, S.L., és una societat limitada dedicada al sector de recaptació d'impostos i tributs municipals.

Actualment compta amb una experiència de més de 25 anys en el sector, en la qual cal destacar el gran esforç i atenció en oferir un servei d'alta qualitat, confiança i evolució.

REGESTRIL compta amb un gran equip professional que es caracteritza per oferir un tracte personalitzat i amable al contribuent i a l'ajuda constant en la col·laboració amb l'administració local.

Dins el procés d'evolució de l'empresa, la direcció de REGESTRIL va planificar la implantació d'un sistema de gestió de qualitat d'acord amb la normativa ISO 9001: (ara ISO 9001: 2015). Al novembre de l'any 2012, AENOR va certificar la nostra empresa, sent aquesta la primera empresa de recaptació de taxes, impostos i multes de les Illes Balears en possessió d'aquest certificat.

Cerfificacions de qualitat

...

La Norma ISO 9001: 2015 és la base del Sistema de Gestió de la Qualitat - SGC. És una norma internacional que se centra en tots els elements de la gestió de la qualitat amb què una empresa ha de comptar per tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

...

La implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental d'acord amb la Norma ISO 14001 reflecteix el compromís de l'organització amb els aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que es desenvolupen, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d'un punt de vista d'equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

...

La Norma ISO 27001 és una norma internacional emesa per l'Organització Internacional de Normalització (ISO) i descriu com gestionar la seguretat de la informació en una empresa. ISO 27001 s'ha convertit en la principal norma a nivell mundial per a la seguretat de la informació.

...

El Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica dóna compliment al que preveu l'article 42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

La finalitat de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) és la creació de les condicions necessàries de confiança en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans ia les administracions públiques, l'exercici de drets i el compliment de deures a través d'aquests mitjans.