Descripció

OFICINA VIRTUAL CIUTADELLA


tràmits en línia

Tràmits a un clic a la nostra oficina virtual.

Regestril ha posat a la seva disposició una oficina virtual on es podran realitzar varies gestions amb la finalitat de donar una major comoditat al contribuent.

Tots els camps són obligatoris

sensible minusculas y mayusculas

Què es pot fer a l'Oficina Virtual?

A l’accedir a la seva oficina virtual, vostè podrà:

 • Dades del contribuent
  • Consultar la direcció enregistrada al departament de Recaptació a efectes de notificació
  • Enllaç amb la instància genèrica de l’Ajuntament per a realitzar la petició de canvi de domicili a efectes de notificació a través de la web de l’Ajuntament
 • Pendent de pagament
  • Saber al moment la quantitat pendent de pagament en període voluntari i executiu
  • Pagar els seus rebuts via on-line
  • Sol•licitar carta de pagament
 • Dades per a l’IRPF
  • Descarregar les dades del seu immoble (valor cadastral, etc...)
 • Duplicats de rebuts
  • Descarregar qualsevol rebut

Calendari del contribuent

Consulti les dates de cobrament voluntari de les taxes i impostos

Veure calendari

Procediments de pagament

Vegi totes les possibilitats de pagament dels seus rebuts

Medis de Pagament

Descàrrega de rebuts

Descarregui la informació dels seus rebuts domiciliats

Descarregar Rebuts

Legislació

Lleis, decrets i reglaments (nacionals i locals).

Consultar Legislació